we love to connect!

ESTREME maakt koppeling tussen ApothekersInformatieSysteem en medicijnrobot

ESTREME bouwt, in opdracht van RMI Pharma Logistics, een koppeling tussen het ApothekersInformatieSysteem PharmaCom en MekaPharm medicijnrobot. Om het medicijnen logistiek proces efficienter te maken wordt er ook een koppeling gemaakt naar de Label printers.